Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2022

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202202406

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs X nad oedd wedi cael ymateb gan y Bwrdd Iechyd yn dilyn ei chwyn am y gofal a’r driniaeth a ddarparwyd gan Lawfeddyg Orthopedig a gyflwynodd i’r Bwrdd Iechyd ym mis Awst 2021.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu â darparu diweddariadau rheolaidd ac ystyrlon ac nad oedd wedi cyhoeddi ymateb i gŵyn. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i gwblhau’r canlynol i setlo cwyn Mrs X erbyn 25 Awst 2022, fel dewis amgen i’r Ombwdsmon sy’n ymchwilio iddo:

a) Ysgrifennu at Mrs X gydag esboniad ac ymddiheuriad am fethu â darparu diweddariadau yn rheolaidd ac ystyrlon

b) Egluro’r oedi cyn darparu ymateb i’r gŵyn

c) Cyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn

d) Talu £250 i Mrs X am ei hamser a’i thrafferth yn cyflwyno ei chwyn i’r Bwrdd Iechyd a’r Ombwdsmon.