Dyddiad yr Adroddiad

10/27/2022

Achos yn Erbyn

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Cyfeirnod Achos

202204405

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Miss X, er iddi godi pryderon gyda’i Meddygfa Meddygon Teulu ym mis Tachwedd 2021, nad oedd wedi gweithredu arno nac wedi ymateb yn ffurfiol i’w chŵyn.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â Meddygfa’r Meddygon Teulu, a chytunodd i ymddiheuro am beidio â gweithredu ar y pryderon a godwyd yn brydlon a chyflwyno ymateb ysgrifenedig ffurfiol o fewn 30 diwrnod gwaith i benderfyniad yr Ombwdsmon.

Roedd yr Ombwdsmon yn derbyn bod hyn yn ddatrysiad digonol i gŵyn Miss X.