Dyddiad yr Adroddiad

25/10/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Cyfeirnod Achos

202204470

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Ms X na wnaeth y Cyngor ymateb i’w chŵyn am ei sefyllfa bresennol o ran tai, gan ddweud nad yw’n addas iddi hi ac i anghenion ei merch.
Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor, a chytunodd i ymateb i gŵyn Ms X o fewn pythefnos i benderfyniad yr Ombwdsmon.
Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad digonol yn lle ymchwilio i’r gŵyn.