Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202301802

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr B fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi methu ddwywaith ag amgáu ei adroddiad ymchwiliad mewn llythyrau yr oedd wedi’u hanfon ato. Gwnaeth gwynion pellach am weinyddiaeth y llythyrau a anfonwyd ato. Penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ag ymchwilio i hyn gan fod y Bwrdd Iechyd wedi cymryd camau i’w datrys ac nad oedd unrhyw anghyfiawnder wedi’i achosi i Mr B.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi methu amgáu copi o’i adroddiad ymchwiliad mewn llythyrau a anfonwyd at Mr B fwy nag unwaith, gan achosi rhwystredigaeth iddo.

Roedd y Bwrdd Iechyd eisoes wedi cymryd camau rhesymol mewn ymateb i’w fethiannau. Roedd wedi adolygu ei broses bostio, wedi siarad â staff perthnasol, ac wedi cadarnhau i Mr B y byddai’n defnyddio ei achos yn ddienw fel adnodd dysgu i staff.

Felly, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mr B am y methiant niferus a’r rhwystredigaeth a achosodd hyn iddo, ac i dalu iawndal o £50 iddo. Derbyniodd yr Ombwdsmon y camau hyn, a’r camau a gymerwyd eisoes gan y Bwrdd Iechyd, fel dewis arall yn lle ymchwiliad.