Dyddiad yr Adroddiad

06/29/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Caerdydd

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Cyfeirnod Achos

202301190

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mr A, er gwaethaf setliad blaenorol gan yr Ombwdsmon, ei fod yn dal yn anfodlon ar ymateb Cyngor Caerdydd i’w gŵyn am ei gymydog. Dywedodd Mr A fod cyfnodau o ddiffyg gweithredu a diweddariadau ers adrodd ar y mater dros 13 mis yn ôl.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y bu cyfnodau parhaus o oedi a diffyg gweithredu diangen, a bod y Cyngor wedi methu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf lawn i Mr A. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mr A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ymddiheuro i Mr A, i gynnig taliad iawndal o £100 ac i ddarparu esboniad ysgrifenedig o’r pwerau/proses y gall y Cyngor weithredu oddi tanynt o fewn 10 diwrnod gwaith.