Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2023

Achos yn Erbyn

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Pwnc

Iechyd

Cyfeirnod Achos

202303431

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Cwynodd Mrs T fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu ymateb i gŵyn a gyflwynwyd ganddi ym mis Awst 2022.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod oedi wedi bod ar ran y Bwrdd Iechyd cyn ymateb, ac roedd hyn wedi achosi anghyfleustra a rhwystredigaeth i Mrs T. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Roedd yr Ombwdsmon wedi ceisio ac wedi cael y Bwrdd Iechyd i gytuno i ymddiheuro i Mrs T ac i roi cydnabyddiaeth o £100 iddi am yr amser roedd hi wedi’i dreulio a’r drafferth roedd hi wedi’i gymryd yn mynd at yr Ombwdsmon. Hefyd, cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymateb i’w chwyn i Mrs T o fewn 3 wythnos.