Rydym wedi creu’r taflenni ffeithiau isod sy’n ymwneud â phynciau penodol y ceir cwynion amdanynt. Bwriad y taflenni ffeithiau yma yw helpu’r cyhoedd i ddeall beth rydym ni’n gallu ymchwilio iddo a beth nad ydym ni’n gallu ymchwilio iddo. Porwch yn ôl pwnc.

Gallwch hefyd ganfod rhest o’n taflenni ffeithiau yn: https://www.ombwdsmon.cymru/fact-sheets/