Cod Ymddygiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/22/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Powys

Pwnc

Gwrthrychedd a phriodoldeb

Cyfeirnod Achos

202101250

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

10/31/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Gwynedd

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202107843

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Dyddiad yr Adroddiad

02/17/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Powys

Pwnc

Anhunanoldeb a stiwardiaeth

Cyfeirnod Achos

202002322

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Dyddiad yr Adroddiad

03/24/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202004118

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Dyddiad yr Adroddiad

03/24/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Cymuned Brymbo

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202002929

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Benfro

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202100305

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Benfro

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202005201

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Benfro

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202002749

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

07/19/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202102372

Canlyniad

Dim angen gweithredu
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

03/30/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Penfro

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

2022101091

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

06/17/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Pencoed

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

20205940

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

02/12/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Powys

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202104527

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

05/09/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Gwynedd

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202004473

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

05/05/2022

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Amlwch

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202103868

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

11/08/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref y Barri

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202003545

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

11/08/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Bro Morgannwg

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202003631

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/14/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Sir Penfro

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202102047

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Dyddiad yr Adroddiad

09/02/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202002555

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

09/02/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Gwynedd

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202002215

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru

Dyddiad yr Adroddiad

07/20/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202005795

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

06/15/2021

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Saltney

Pwnc

Uniondeb

Cyfeirnod Achos

202004182

Canlyniad

Dim tystiolaeth o dorri’r Cod