Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref y Waun

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Cyfeirnod Achos

202107304

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Derbyniodd swyddfa’r Ombwdsmon gŵyn bod aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Tref y Waun (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor Sir.

Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.