Dyddiad yr Adroddiad

10/10/2023

Achos yn Erbyn

Cyngor Cymuned Mwmbwls

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Cyfeirnod Achos

202203558

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn gan aelod o’r cyhoedd bod Aelod (“yr Aelod”) o Gyngor Cymuned y Mwmbwls (“y Cyngor”) wedi eu cam-drin ar lafar ar gyfryngau cymdeithasol.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Lywydd Panel Dyfarnu Cymru i’w dyfarnu gan dribiwnlys. Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru.