Dyddiad yr Adroddiad

17/06/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Cyfeirnod Achos

202201997

Canlyniad

Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru

Derbyniodd yr Ombwdsmon gŵyn bod cynghorydd (“yr Aelod”) o Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (“y Cod”).

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad i Banel Dyfarnu Cymru.

Bydd y crynodeb hwn yn cael ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad Panel Dyfarnu Cymru.