Dewis eich iaith
Cau

O 1 Tachwedd 2014, newidiodd ein hawdurdodaeth. Mae hyn fel canlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae gennym bellach rôl estynedig mewn perthynas â chartrefi gofal, gwasanaethau gofal cartref a gofal lliniarol.

Mae’r daflen wybodaeth isod wedi ei gynhyrchu i helpu darparwyr gwasanaethau annibynnol ddeall yr estyniad hwn i’n hawdurdodaeth.

Taflen Wybodaeth ar gyfer Darparwyr Annibynnol Cartrefi Gofal, Gwasanaethau Gofal Cartref a Gorfal Lliniarol