Dewis eich iaith
Cau

O 1 Tachwedd 2014, newidiodd awdurdodaeth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae hyn fel canlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae ganddo bellach rôl estynedig mewn perthynas â chartrefi gofal, gwasanaethau gofal cartref a gofal lliniarol.

Mae’r daflen wybodaeth isod wedi ei gynhyrchu i helpu darparwyr gwasanaethau annibynnol ddeall yr estyniad i awdurdodaeth yr Ombwdsmon.

Taflen Wybodaeth ar gyfer Darparwyr Annibynnol Cartrefi Gofal, Gwasanaethau Gofal Cartref a Gorfal Lliniarol