Ein Canfyddiadau

Porwch neu chwiliwch drwy grynodebau o'n hachosion sydd wedi’u cau.

Dyddiad yr Adroddiad

04/04/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202308563

Canlyniad

Datrys yn gynnar
Gweld yr Adroddiad

Dyddiad yr Adroddiad

04/22/2024

Achos yn Erbyn

Cyngor Dinas Casnewydd

Pwnc

Arall

Cyfeirnod Achos

202307455

Canlyniad

Datrys yn gynnar