Dewis eich iaith
Cau
Canlyniadau Ymchwiliadau Diweddar
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002601

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/06/2021

Pwnc

Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001962

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

24/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101445

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

25/06/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101496

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100514

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl):Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006116

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

11/06/2021

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100029

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100516

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101387

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2021

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101624

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2021

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101427

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

18/06/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005300

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201907531

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005978

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201903330

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101308

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2021

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000586

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001822

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000417

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
COVID19 : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

03/06/2021

Pwnc

COVID19

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006082

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn : Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2021

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001823

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Gweld Adroddiad
Iechyd:Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100427

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cynon Taf Community Housing Group
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100392

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cynon Taf Community Housing Group

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl):Cymdeithas Tai Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100196

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl):Tai Tarian
Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100009

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Tarian

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Tai Cymunedol Bron Afon
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006074

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Cymunedol Bron Afon

Gweld Adroddiad
Tai:Merthyr Valleys Homes
Dyddiad yr Adroddiad

18/06/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006049

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Merthyr Valleys Homes

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyfoeth Naturiol Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

03/06/2021

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100872

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

08/06/2021

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100791

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

25/06/2021

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100227

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101737

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Maethu a Phlant Eraill sy'n Derbyn Gofal : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2021

Pwnc

Maethu a Phlant Eraill sy'n Derbyn Gofal

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101275

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100661

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

25/06/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100546

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

20/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201905249

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

14/05/2021

Pwnc

Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201905157

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

10/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005891

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

06/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005739

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

18/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005720

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

25/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005241

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000416

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005226

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001132

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201903966

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

10/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003686

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000537

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001980

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Valleys To Coast Housing
Dyddiad yr Adroddiad

07/05/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005311

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Valleys To Coast Housing

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001022

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006026

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

25/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001682

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

25/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001342

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000906

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo : Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Dyddiad yr Adroddiad

14/05/2021

Pwnc

Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001323

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

07/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100259

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100176

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006323

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty:Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

06/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006122

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

20/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006075

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006112

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Diogelu : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2021

Pwnc

Diogelu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000281

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gwyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

24/05/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006336

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

25/05/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001768

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2021

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100188

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Materion cynllunio arall : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2021

Pwnc

Materion cynllunio arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005911

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Diogelu : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2021

Pwnc

Diogelu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100112

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006242

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Tai Cymunedol Bron Afon
Dyddiad yr Adroddiad

14/05/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100263

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Cymunedol Bron Afon

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Cymdeithas Tai Unedig Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

28/05/2021

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100967

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Unedig Cymru

Gweld Adroddiad
Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

09/04/2021

Pwnc

Apwyntiadau/derbyniadau/gweithdrefnau cyflawniad a throsglwyddo

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000246

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

09/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000225

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Bathodyn Glas : Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2021

Pwnc

Bathodyn Glas

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005508

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gweld Adroddiad
Gofal Parhaus : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/04/2021

Pwnc

Gofal Parhaus

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005507

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005425

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty
Dyddiad yr Adroddiad

20/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005308

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddyg Teulu, neu cyn-Feddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Asesiad Gofal Cymdeithasol : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2021

Pwnc

Asesiad Gofal Cymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005090

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004981

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty
Dyddiad yr Adroddiad

16/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001850

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddyg Teulu, neu cyn-Feddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

09/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004183

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

27/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001144

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Ymdriniaeth â chais cynllunio (arall) : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

30/04/2021

Pwnc

Ymdriniaeth â chais cynllunio (arall)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000274

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100021

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

19/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001107

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000360

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005973

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddyg Teulu, neu cyn-Feddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

27/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005955

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Merthyr Tudful
Dyddiad yr Adroddiad

12/04/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005732

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Gweld Adroddiad
Ymdrin â chwynion : Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2021

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005882

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

29/04/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005776

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2021

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005735

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

23/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005689

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

07/04/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005663

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

07/04/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005549

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005527

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

08/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201907352

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad