Dewis eich iaith
Cau
Canlyniadau Ymchwiliadau Diweddar
Dyletswydd i gynnal y gyfraith: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

CÔD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205954

Math o Adroddiad

CÔD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107242

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106765

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Materion cynllunio arall : Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Materion cynllunio arall

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106611

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106480

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106130

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106064

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105731

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105165

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104958

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Cartrefi gofal : Cartref Gofal
Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2023

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104529

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cartref Gofal

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104390

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101266

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101144

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202860

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202661

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202008

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201840

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201639

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201366

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

20/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201246

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200909

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200690

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200624

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : rwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200593

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

16/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200545

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200104

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108384

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107480

Math o Adroddiad

Cwynodd Mr G am y gofal a’r driniaeth a roddwyd iddo gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Edrychodd yr ymchwiliad ar ei bryderon fod gormod o oedi cyn cynnal llawdriniaeth arno i dynnu canser y prostad, ac nad oedd therapi hormonau a roddwyd ym mis Mai 2021 yn briodol yn glinigol. Canfu’r Ombwdsmon fod oedi annerbyniol wedi bod cyn cynnal llawdriniaeth prostadectomi ar Mr G. Roedd methiant hefyd i drafod y 3 phrif ddull o drin/monitro a oedd ar gael bryd hynny ynghyd â’r risgiau a’r manteision. O ganlyniad, gwrthodwyd y cyfle i Mr G wneud penderfyniad llawn ar sail gwybodaeth ynghylch a ddylid cydsynio i radiotherapi a’r therapi hormonau sy’n dod gyda hynny. Cafodd y gŵyn hon ei chadarnhau. O ran yr ail gŵyn, canfu’r Ombwdsmon, er ei bod yn rhesymol cynnig therapi hormonau, nad oedd yn briodol rhoi dos 6 mis i Mr G yn hytrach na dos misol llai. Roedd hyn yn amddifadu Mr G o gyfle i leihau difrifoldeb a hyd y sgil-effeithiau a brofodd o therapi hormonau. Cafodd y gŵyn hon ei chadarnhau hefyd. Argymhellodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd ymddiheuro i Mr G am y methiannau a nodwyd a gwneud taliad o £750 iddo am yr anghyfiawnder a gododd o ragnodi dos 6 mis o therapi hormonau yn amhriodol. Argymhellodd yr Ombwdsmon hefyd y dylai’r Bwrdd Iechyd adolygu ei weithdrefnau i sicrhau bod risgiau opsiynau triniaethau yn cael eu harchwilio’n briodol drwy drafod gyda’r cleifion. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi’r argymhellion ar waith.

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300463

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol) : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2023

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300457

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300272

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300265

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300258

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300112

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300111

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300060

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208531

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208427

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208013

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206824

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd lechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

19/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206611

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206106

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Budd-daliadau Eraill : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Budd-daliadau Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301908

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300930

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300910

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300890

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300817

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

09/06/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300770

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

05/06/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300741

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Tai Calon Community Housing
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300654

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Calon Community Housing

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300634

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300621

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

29/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300602

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300555

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300526

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b : Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2023

Pwnc

Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300503

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301393

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301360

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301251

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301239

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301226

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

29/06/2023

Pwnc

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301211

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

13/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301197

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

29/06/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301190

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301170

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301077

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartrefi Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301057

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

08/06/2023

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301025

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

07/06/2023

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301005

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

01/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300958

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/06/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300957

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202302199

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301992

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301802

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

19/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301770

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301734

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

26/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301725

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

12/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301711

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301689

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Linc Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

21/06/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301539

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Linc Cymru

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned y Mwmbwls
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Hybu cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106588

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned y Mwmbwls

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned y Mwmbwls
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Hybu cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106524

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned y Mwmbwls

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Bae Colwyn
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Hybu cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205087

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Bae Colwyn

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Dyletswydd i gynnal y gyfraith
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201806120

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref y Barri
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201805958

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Hybu cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201203

Math o Adroddiad

COD - Dim angen gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Hybu cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned Solfach
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Hybu cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201039

Math o Adroddiad

COD - Dim angen gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Solfach

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201806120

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201805958

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref y Barri a Chyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned St Harmon
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106161

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned St Harmon

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd
Dyddiad yr Adroddiad

03/05/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105435

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd
Dyddiad yr Adroddiad

03/05/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105443

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref Abergele
Dyddiad yr Adroddiad

15/05/2023

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107167

Math o Adroddiad

COD - Dim angen gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Abergele

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dyddiad yr Adroddiad

28/06/2023

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106025

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Corff Perthnasol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/05/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105883

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

18/05/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105757

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103837

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101488

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101144

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

02/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100369

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

24/05/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005522

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205652

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205461

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205146

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2023

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203723

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/05/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201893

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200415

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200414

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

05/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200328

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

16/05/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200276

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

05/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107550

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107519

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

02/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107266

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

12/05/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106716

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

05/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106540

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208573

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208519

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

02/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208513

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208440

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208404

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Linc Cymru : Cymdeithas Tai Linc Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

12/05/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Linc Cymru

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208371

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Linc Cymru

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2023

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208314

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

18/05/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208284

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207979

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

15/05/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207873

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/05/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207435

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Taf
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207416

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Taf

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207361

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205980

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300731

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300557

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

17/05/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300464

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Tai Tarian
Dyddiad yr Adroddiad

10/05/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300409

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Tarian

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300407

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300359

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300354

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Iechyd : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

23/05/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300239

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Wales & West
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300091

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Wales & West

Gweld Adroddiad
Glanhau/Cyfleusterau cyhoeddus/strydoedd ac ati : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2023

Pwnc

Glanhau/Cyfleusterau cyhoeddus/strydoedd ac ati

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300075

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208709

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208691

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

10/05/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208688

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

22/05/2023

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300752

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300880

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

22/05/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300784

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

17/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106156

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102961

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/04/2023

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207792

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hÅ·n : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

17/04/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207537

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207374

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Addysg anghenion arbennig (AAA) : Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Dyddiad yr Adroddiad

20/04/2023

Pwnc

Addysg anghenion arbennig (AAA)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207117

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

04/04/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207010

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206986

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cartrefi gofal : Heatherwood Court
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2023

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206495

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Heatherwood Court

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

18/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205981

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

06/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200159

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108075

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

20/04/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208324

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

05/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208283

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208262

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208242

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208201

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

13/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208104

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208103

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

04/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208100

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208097

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Cymdeithas Tai Clwyd Alyn
Dyddiad yr Adroddiad

04/04/2023

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208025

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn

Gweld Adroddiad
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (heb fod yn ymwneud â thai) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2023

Pwnc

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (heb fod yn ymwneud â thai)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207992

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

13/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207970

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207942

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207939

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

05/04/2023

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207884

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207844

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

05/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207796

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300420

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

25/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300398

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300246

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

11/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300165

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208724

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208695

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

13/04/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208602

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Siarter (rhan o'r Grŵp Pobl)
Dyddiad yr Adroddiad

20/04/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208422

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Siarter (rhan o'r Grŵp Pobl)

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208372

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

17/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102005

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

29/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101726

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Adroddiad Diddordeb Cyhoeddus

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101000

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

06/03/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201900226

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103949

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103460

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102897

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Bodreinallt
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102847

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bodreinallt

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102644

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102574

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

20/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102222

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

01/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201815

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201141

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108332

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107872

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107586

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

22/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107344

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

14/03/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106819

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106580

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105997

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105979

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

15/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105778

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

07/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105761

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105404

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Addysg anghenion arbennig (AAA) : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Addysg anghenion arbennig (AAA)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104667

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

22/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104102

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

08/03/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206604

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206409

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

29/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206314

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Diogelu : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

01/03/2023

Pwnc

Diogelu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206153

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Addysg anghenion arbennig (AAA) : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

Addysg anghenion arbennig (AAA)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206115

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206038

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau derbyn ac apeliadau : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn ac apeliadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206020

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206010

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206004

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

20/03/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205869

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gweld Adroddiad
Covid Nosocomiaidd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Covid Nosocomiaidd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205762

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205183

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

08/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204892

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204038

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl ag anabledd : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

07/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl ag anabledd

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203615

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201994

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207335

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207273

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

06/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207167

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207159

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

06/03/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207156

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

06/03/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207154

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207118

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207074

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

07/03/2023

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206992

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

06/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206959

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn : Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206878

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Cyngor Cymuned Llanhiledd ac Abertyleri
Dyddiad yr Adroddiad

15/03/2023

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206877

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Llanhiledd ac Abertyleri

Gweld Adroddiad
Tai : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206840

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206829

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206733

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206711

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206613

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207867

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207820

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

15/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207794

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207786

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207740

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207737

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207652

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Pobl
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207628

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Pobl

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207622

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207603

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Rheoli ystadau yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

22/03/2023

Pwnc

Rheoli ystadau yn yr awyr agored (gan gynnwys gwrychoedd ac ati)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207531

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207522

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/03/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207512

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207460

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207458

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

13/03/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207452

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207429

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207352

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208251

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2023

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208234

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208020

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207985

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Iechyd : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

27/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207467

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

28/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207364

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

27/02/2023

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207340

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

24/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207301

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)
Dyddiad yr Adroddiad

27/02/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207266

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

20/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206990

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206827

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Tai : Pobl
Dyddiad yr Adroddiad

06/02/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206812

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Pobl

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206603

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

03/02/2023

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206582

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206541

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

03/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206433

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2023

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206428

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

01/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206369

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

06/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206293

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206238

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

23/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206232

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Linc Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206191

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Linc Cymru

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206190

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

28/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206081

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

06/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206156

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

13/02/2023

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205998

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205970

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Cyngor Cymuned Aberffraw
Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2023

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205499

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Aberffraw

Gweld Adroddiad
Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

03/02/2023

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205414

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cartrefi Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205107

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartrefi Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2023

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205091

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205022

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Cyngor Tref Corwen
Dyddiad yr Adroddiad

13/02/2023

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204951

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Corwen

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2023

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204514

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Blant ag anabledd gan gynnwys grantiau cyfleusterau i'r anabl : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

28/02/2023

Pwnc

Gwasanaethau i Blant ag anabledd gan gynnwys grantiau cyfleusterau i'r anabl

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204393

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Trosnant Lodge
Dyddiad yr Adroddiad

03/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203255

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Trosnant Lodge

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

27/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201142

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneruin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108404

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneruin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108294

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

07/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108104

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

06/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106759

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

01/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106678

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106155

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105284

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103937

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol : Meddyg Care Porthmadog
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103154

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddyg Care Porthmadog

Gweld Adroddiad
Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102997

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102508

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005228

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003476

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned Llanusyllt
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202280

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Llanusyllt

Gweld Adroddiad
Gwrthrychedd a phriodoldeb : Cyngor Sir Powys - Gwrthrychedd a phriodoldeb
Dyddiad yr Adroddiad

22/02/2023

Pwnc

COD - Gwrthrychedd a phriodoldeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101250

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Hwlffordd
Dyddiad yr Adroddiad

20/02/2023

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200117

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Hwlffordd - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Gweld Adroddiad
COVID19 : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

31/01/2023

Pwnc

COVID19

Canlyniad

Rhoddwyd y gorau

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206031

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205106

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

03/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204860

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Canolfan Feddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204444

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Canolfan Feddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204370

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

04/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203867

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Clinig Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203363

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Clinig Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Canolfan Feddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202982

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Canolfan Feddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

06/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202482

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

04/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200244

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

11/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107276

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

05/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107260

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

09/01/2023

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106332

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Meddygfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105780

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Meddygfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105779

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105739

Math o Adroddiad

Rhoddwyd y gorau i ymchwilio'r gŵyn (heb setliad)

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

04/01/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205646

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

03/01/2023

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205640

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205569

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Llifogydd a difrod llifogydd : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Llifogydd a difrod llifogydd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205559

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205550

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205532

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205513

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205493

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205450

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

11/01/2023

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205382

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205364

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

04/01/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205343

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Iechyd : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

03/01/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206121

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205957

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205884

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205844

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

11/01/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205827

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205775

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Panel yr Heddlu a Throsedd : Panel Heddlu a Throseddu De Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Panel yr Heddlu a Throsedd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206432

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Panel Heddlu a Throseddu De Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206355

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/ gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206299

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

03/01/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206315

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206161

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Hawliau ac amodau tenantiaeth : Cymdeithas Tai Unedig Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Hawliau ac amodau tenantiaeth

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206155

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Unedig Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206130

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206126

Math o Adroddiad

S.28

Corff Perthnasol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Gweld Adroddiad
Iechyd : Deintyddfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206685

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Deintyddfa yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Unedig Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206631

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Unedig Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

11/01/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206578

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206521

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202206465

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Datgelu a chofrestru buddiannau : Cyngor Cymuned Llanarmon
Dyddiad yr Adroddiad

29/11/2022

Pwnc

COD – Datgelu a chofrestru buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106162

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Llanarmon

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

31/10/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107843

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100665

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Llanelli
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005902

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Llanelli

Gweld Adroddiad
Anhunanoldeb a stiwardiaeth : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2022

Pwnc

COD - Anhunanoldeb a stiwardiaeth

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002322

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Anhunanoldeb a stiwardiaeth : Awdurdod Tân Canolbarth a gorllewin Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2022

Pwnc

COD - Anhunanoldeb a stiwardiaeth

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002848

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Awdurdod Tân Canolbarth a gorllewin Cymru

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned Radur a Threforgan
Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2022

Pwnc

COD - Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105923

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Radur a Threforgan

Gweld Adroddiad
Datgelu a Chofrestr Buddiannau : Cyngor Tref Porthcawl
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2022

Pwnc

COD - Datgelu a Chofrestr Buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105146

Math o Adroddiad

COD - Dim Angen Gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Porthcawl

Gweld Adroddiad
Uniondeb - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004118

Math o Adroddiad

COD - Adroddiad wedi’i gyfeirio at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Uniondeb - Cyngor Cymuned Brymbo
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002929

Math o Adroddiad

COD - Adroddiad wedi’i gyfeirio at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Brymbo

Gweld Adroddiad
Uniondeb - Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

08/02/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100305

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Uniondeb - Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

08/02/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005201

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Uniondeb - Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

08/02/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002749

Math o Adroddiad

COD - Cyngor Sir Penfro

Corff Perthnasol

Cyfeiriwyd at Banel Dyfarnu Cymru

Gweld Adroddiad
Gofal Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

05/12/2022

Pwnc

Gofal Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106097

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

20/12/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105999

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Canolfan Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/12/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105884

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Canolfan Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gofal i Garcharorion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/12/2022

Pwnc

Gofal i Garcharorion

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105815

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

06/12/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105760

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol