Dewis eich iaith
Cau
Canlyniadau Ymchwiliadau Diweddar
Uniondeb : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2022

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004473

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Tref Amlwch
Dyddiad yr Adroddiad

05/05/2022

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103868

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Amlwch

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Cymuned Llansanffraid
Dyddiad yr Adroddiad

24/06/2022

Pwnc

COD : Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004442

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Safonau/Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Llansanffraid

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100351

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

30/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006153

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108655

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

06/05/2022

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108254

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

18/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108158

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108019

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Mynwentydd ac Amlosgfeydd : Cyngor Tref Y Barri
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2022

Pwnc

Mynwentydd ac Amlosgfeydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107940

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Y Barri

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

05/05/2022

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107923

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Taf
Dyddiad yr Adroddiad

06/05/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107204

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Taf

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106154

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105485

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

12/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103434

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102801

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

23/05/2022

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102616

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Llifogydd a difrod llifogydd : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2022

Pwnc

Llifogydd a difrod llifogydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102459

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

30/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102038

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101903

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er udd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

18/05/2022

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101482

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

06/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101075

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100564

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200312

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200255

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Newydd
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200253

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Newydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Practis deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200241

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200162

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol) : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2022

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200121

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Tai : Tai Gogledd Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

31/05/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200029

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Gogledd Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis meddyg teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

20/05/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108721

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis meddyg teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

25/05/2022

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108712

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Practis deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108706

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200851

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200699

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

25/05/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200594

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis meddyg teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

04/05/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200576

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis meddyg teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200554

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200460

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Adra
Dyddiad yr Adroddiad

09/05/2022

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200329

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Adra

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

31/05/2022

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201149

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/04/2022

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004109

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

05/04/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107541

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

04/04/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107158

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

06/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107067

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol : Pobl
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2022

Pwnc

Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104666

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Pobl

Gweld Adroddiad
Gofal Cymuned (Gofal Dydd/Gofal yn y Cartref) : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2022

Pwnc

Gofal Cymuned (Gofal Dydd/Gofal yn y Cartref)

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104245

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

07/04/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104122

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

29/04/2022

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103771

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2022

Pwnc

Gweithdrefnau derbyn/rhyddhau a throsglwyddo

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103131

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100565

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100545

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100471

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100430

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

07/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100257

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100173

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005348

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2022

Pwnc

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a hamdden

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108580

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108579

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

27/04/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108532

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

25/04/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108480

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

19/04/2022

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108379

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn : Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2022

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108255

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108175

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Taf
Dyddiad yr Adroddiad

25/04/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108122

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Taf

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

21/04/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108105

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

07/04/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108047

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cartrefi Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107965

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartrefi Conwy

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

19/04/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107941

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

19/04/2022

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107840

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl) : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2022

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107727

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

19/04/2022

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107569

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

13/04/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107545

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

22/04/2022

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolyn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200447

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff : Valleys To Coast Housing
Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2022

Pwnc

Anfoesgarwch/ ymddygiad anystyriol/ agwedd staff

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200281

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Valleys To Coast Housing

Gweld Adroddiad
Cartrefi gofal : Cera +
Dyddiad yr Adroddiad

14/04/2022

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200102

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cera +

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

08/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200063

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Darparwyr Iechyd Annibynnol : Cartref Nyrsio Plas Gwyn
Dyddiad yr Adroddiad

26/04/2022

Pwnc

Darparwyr Iechyd Annibynnol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200031

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cartref Nyrsio Plas Gwyn

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

27/04/2022

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108709

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004649

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

04/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004499

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004139

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl ag anabledd : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

04/03/2022

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl ag anabledd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003870

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003441

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002712

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000167

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2022

Pwnc

Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201907544

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006132

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006099

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2022

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006083

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

26/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006053

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

17/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006039

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Dyddiad yr Adroddiad

17/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005993

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

29/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005905

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005745

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Ambiwlans : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Gwasanaethau Ambiwlans

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005721

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005708

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005624

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Amaethyddiaeth a physgodfeydd : Taliadau Gwledig Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

14/03/2022

Pwnc

Amaethyddiaeth a physgodfeydd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005585

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Taliadau Gwledig Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

29/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005452

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005195

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gofal Parhaus : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

25/03/2022

Pwnc

Gofal Parhaus

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005028

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Grŵp Cynefin
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105641

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Grŵp Cynefin

Gweld Adroddiad
Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105314

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

25/03/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104393

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Trafnidiaeth Ysgol : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2022

Pwnc

Trafnidiaeth Ysgol

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104084

Math o Adroddiad

Cwynodd Mrs N am hawl ei mab i gludiant ysgol gan y Cyngor, yn benodol, a oedd y penderfyniad a wnaed ynghylch peidio â chael hawl i gludiant ysgol am ddim yn unol â’r canllawiau, y polisïau a’r ddeddfwriaeth berthnasol, ac a oedd yr wybodaeth ynghylch hawl y plant yn ei sefyllfa (a ddewisodd ysgol o’r tu allan i’r dalgylch ar y sail y byddai’n dod yn ysgol y dalgylch yn fuan ar gyfer ei gyfeiriad) i gludiant ysgol am ddim wedi cael ei chyfleu’n ddigonol ac yn briodol. Cwynodd hefyd nad oedd yr wybodaeth am y dewis o brynu llefydd ar gludiant ysgol yn cael ei chyfathrebu’n glir bob blwyddyn, ac am y ffordd roedd y Cyngor wedi delio â’i chŵyn. Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi gweithredu yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol, gan fod mab Mrs N wedi cael cynnig lle mewn ysgol agosach, ac felly nid oedd yn rhaid i’r Cyngor ddarparu cludiant i’r ysgol o’i ddewis. Cadarnhawyd yr elfen hon o'r gwyn. Canfu, er bod y Cyngor wedi darparu gwybodaeth am y materion a godwyd, nad oedd rhywfaint o hyn, yn enwedig o ran sut y diffinnir ysgol ddalgylch plentyn, a’r hyn a ddigwyddodd o ran hawl i drafnidiaeth pan newidiodd dalgylch, yn gwbl glir. Roedd o’r farn, pe bai’r wybodaeth wedi bod yn fwy penodol, er na fyddai wedi newid canlyniad cwyn Mrs N, y gallai fod wedi golygu na fyddai wedi bod angen iddi fynd drwy’r broses gwyno lawn. Gan fod hyn yn anghyfiawnder iddi, dyfarnodd yr Ombwdsmon fod y gŵyn hon wedi ei chyfiawnhau’n rhannol. Canfu’r Ombwdsmon hefyd nad oedd y ffurflen i brynu tocynnau bws yn nodi’n benodol bod yn rhaid ail-ymgeisio am docyn bob blwyddyn ac nad oedd yn parhau flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac y gallai’r ffordd yr ymdriniwyd â chwynion Mrs N fod wedi bod yn well. Gan hynny, cadarnhawyd y cwynion hyn. Cytunodd y Cyngor i ymddiheuro i Mrs N am y materion a nodwyd a chynnig taliad o £250 iddi i gydnabod ei hamser a’i thrafferth wrth wneud y cwynion, a’r gwahanol elfennau o gyfathrebu aneglur a ganfuwyd. Cytunodd hefyd i ddiweddaru’r polisïau a’r canllawiau perthnasol, gan gynnwys ei ffurflen gais am docyn bws, ei bolisi teithwyr sy’n ddysgwyr, a’r holl ddogfennau perthnasol ynghylch cludiant i’r ysgol a derbyn, er mwyn sicrhau cysondeb, eglurder a chywirdeb y geiriad mewn perthynas â phrynu tocynnau bws, ac ardaloedd dalgylch ysgolion a’r hawl i gael cludiant.

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

31/03/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103458

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr
Dyddiad yr Adroddiad

18/03/2022

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103058

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

25/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101775

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

18/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101446

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Gofal Parhaus : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Gofal Parhaus

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101391

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100437

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100343

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100210

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

29/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100189

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100038

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

03/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006430

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y g?yn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006423

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y g?yn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106894

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw ffyrdd/ adeiladu ffyrdd : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

07/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw ffyrdd/ adeiladu ffyrdd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106866

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

25/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106845

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Tenantiaid yn cefnu ar a throi allan tenantiaid : Adra
Dyddiad yr Adroddiad

01/03/2022

Pwnc

Tenantiaid yn cefnu ar a throi allan tenantiaid

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106816

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Adra

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106785

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106766

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

04/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106700

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106670

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106659

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

25/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106638

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106438

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106424

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Llifogydd a difrod llifogydd : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

08/03/2022

Pwnc

Llifogydd a difrod llifogydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106399

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106387

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106350

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

07/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106088

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

01/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107734

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Eraill : Grŵp Ateb
Dyddiad yr Adroddiad

11/03/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107554

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Grŵp Ateb

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107543

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Darparwyr Iechyd Annibynnol : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Darparwyr Iechyd Annibynnol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107539

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107482

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Gofal Parhaus : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Gofal Parhaus

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107439

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Diogelu : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

02/03/2022

Pwnc

Diogelu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107399

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

10/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107247

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107207

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107150

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cartrefi gofal : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

09/03/2022

Pwnc

Cartrefi gofal

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107140

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Y dreth cyngor : Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Dyddiad yr Adroddiad

01/03/2022

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107135

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

30/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107102

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

16/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107074

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106987

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

25/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108437

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

29/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108137

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108089

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108074

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

23/03/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108059

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Tref Castell-nedd
Dyddiad yr Adroddiad

11/03/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107996

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Castell-nedd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

11/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107953

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

26/03/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107880

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2022

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107853

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Dyddiad yr Adroddiad

17/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107803

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107741

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101471

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

22/02/2022

Pwnc

Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100976

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

01/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100417

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

23/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006285

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

09/02/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005789

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

08/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005324

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

07/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005302

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

03/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005263

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill : Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004997

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

01/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004718

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

01/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004693

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Trivallis
Dyddiad yr Adroddiad

16/02/2022

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003546

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Trivallis

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

11/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003325

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl) : Cartref Gofal Three Cliffs
Dyddiad yr Adroddiad

11/02/2022

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001726

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cartref Gofal Three Cliffs

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

11/02/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201905269

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

15/02/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107083

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

22/02/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107020

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl) : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

07/02/2022

Pwnc

Gwasanaethau i oedolion Agored i Niwed (ee gydag anawsterau dysgu. neu â materion iechyd meddwl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106906

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Ymdrin â chwynion : Cyngor Cymuned Bedwas, Tretomos a Machen
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2022

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106748

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Bedwas, Tretomos a Machen

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

03/02/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106675

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Tai : Cymdeithas Tai Newydd
Dyddiad yr Adroddiad

17/02/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106630

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Newydd

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

07/02/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106624

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Ymdrin â chwynion : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

15/02/2022

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106591

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

11/02/2022

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106497

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Meddyginiaeth > Dosbarthu presgripsiynau : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

19/02/2022

Pwnc

Meddyginiaeth > Dosbarthu presgripsiynau

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106456

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Eraill : Grŵp Ateb
Dyddiad yr Adroddiad

22/02/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106423

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Grŵp Ateb

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl ag anabledd : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

11/02/2022

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl ag anabledd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106300

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl ag anabledd : Cyngor Sir Ynys Môn
Dyddiad yr Adroddiad

02/02/2022

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl ag anabledd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106137

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ynys Môn

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

12/02/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105766

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Addysg : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

12/02/2022

Pwnc

Addysg

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105614

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dyddiad yr Adroddiad

14/02/2022

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104092

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

24/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107622

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

24/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107389

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

24/02/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107179

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

25/02/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107149

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Trafnidiaeth Ysgol : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

09/02/2022

Pwnc

Trafnidiaeth Ysgol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107134

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dyddiad yr Adroddiad

20/01/2022

Pwnc

Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106259

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003977

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003339

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

24/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003301

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

27/01/2022

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105152

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

11/01/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105043

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Sŵn a materion niwsans arall : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2022

Pwnc

Sŵn a materion niwsans arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105036

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Tai : Tai Cymunedol Bron Afon
Dyddiad yr Adroddiad

25/01/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104846

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Cymunedol Bron Afon

Gweld Adroddiad
Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol) : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

19/01/2022

Pwnc

Gweithdrefnau apwyntiad (gan gynnwys cleifion allanol)

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104566

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Parcio (gan gynnwys gorfodi a beilïaid) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2022

Pwnc

Parcio (gan gynnwys gorfodi a beilïaid)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103886

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

22/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100931

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

29/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100857

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

14/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100722

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

31/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100433

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

28/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100417

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

19/01/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100409

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

19/01/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100061

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

26/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006105

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

19/01/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005937

Math o Adroddiad

Adroddiad budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004779

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

18/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004634

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

13/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004511

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

26/01/2022

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106822

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

26/01/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106625

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Ymdrin â chwynion : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

19/01/2022

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106487

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

06/01/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106325

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

25/01/2022

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106308

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

12/01/2022

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106249

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Ymdrin â chwynion : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

29/01/2022

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106178

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

13/01/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106169

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

14/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105913

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Materion cynllunio arall : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

04/01/2022

Pwnc

Materion cynllunio arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105904

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

11/01/2022

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105816

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Gostyngiad yn y Dreth Gyngor : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/01/2022

Pwnc

Gostyngiad yn y Dreth Gyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105653

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

21/01/2022

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105630

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

07/01/2022

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105391

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

22/01/2022

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105228

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Chyngor Tref y Barri
Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2021

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003545

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Chyngor Tref y Barri

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2021

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003631

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

08/10/2021

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004458

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned Sili a Larnog
Dyddiad yr Adroddiad

12/07/2021

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000622

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Safonau/Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Sili a Larnog

Gweld Adroddiad
Datgelu a chofrestru buddiannau : Cyngor Tref Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

12/05/2021

Pwnc

Datgelu a chofrestru buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004765

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Conwy

Gweld Adroddiad
Datgelu a chofrestru buddiannau : Cyngor Tref Conwy
Dyddiad yr Adroddiad

12/05/2021

Pwnc

Datgelu a chofrestru buddiannau

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004764

Math o Adroddiad

COD - Rhoddwyd y gorau

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Conwy

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

05/10/2021

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002960

Math o Adroddiad

COD - Dim angen gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

14/09/2021

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102047

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Dyletswydd i gynnal y gyfraith : Cyngor Tref Bodelwyddan
Dyddiad yr Adroddiad

06/09/2021

Pwnc

Dyletswydd i gynnal y gyfraith

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100504

Math o Adroddiad

COD - Nid oes angen gweithredu

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Bodelwyddan

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon
Dyddiad yr Adroddiad

02/09/2021

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

CODE

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002555

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Safonau/Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

02/09/2021

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002215

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Safonau/Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd
Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2021

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201906362

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Safonau/Panel Dyfarnu Cymr

Corff Perthnasol

Cyngor Cymuned Abertyleri a Llanhiledd

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Chyngor Cymuned Llanilltud Faerdref
Dyddiad yr Adroddiad

30/07/2021

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002984

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Corff Perthnasol

Chyngor Cymuned Llanilltud Faerdref

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Dyddiad yr Adroddiad

30/07/2021

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002418

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

20/07/2021

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005795

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Anhunanoldeb a stiwardiaeth : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

13/07/2021

Pwnc

Anhunanoldeb a stiwardiaeth

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001914

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Safonau/Panel Dyfarnu Cymru

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Uniondeb : Cyngor Tref Saltney
Dyddiad yr Adroddiad

15/06/2021

Pwnc

Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004182

Math o Adroddiad

COD - Dim tystiolaeth o dorri’r Cod

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Saltney

Gweld Adroddiad
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch : Cyngor Tref Doc Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

23/04/2021

Pwnc

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000789

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Banel Safonau/Panel Dyfarnu Cymru  

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Doc Penfro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

21/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005598

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005357

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

02/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004757

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004407

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Cymdeithas Tai Wales & West
Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2021

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004278

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Wales & West

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

09/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004242

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

09/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004090

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

20/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003456

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003444

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

10/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002671

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

21/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202000712

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201900726

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

17/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105664

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

17/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105645

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

22/12/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105627

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Ffyrdd a Thrafnidiaeth : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

09/12/2021

Pwnc

Ffyrdd a Thrafnidiaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105561

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

21/12/2021

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105334

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Tai : Tai Gogledd Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

23/12/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105315

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Gogledd Cymru

Gweld Adroddiad
Materion cynllunio arall : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

02/12/2021

Pwnc

Materion cynllunio arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105257

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

21/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105116

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105113

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105068

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2021

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105018

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104866

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

09/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104832

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

10/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104771

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Yr amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2021

Pwnc

Yr amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103967

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Sŵn a materion niwsans arall : Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad yr Adroddiad

10/12/2021

Pwnc

Sŵn a materion niwsans arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103608

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyfoeth Naturiol Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

07/12/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103078

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

17/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101846

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

16/12/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100242

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Ymdrin â chwynion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/12/2021

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106150

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

17/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202106062

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

14/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105948

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Cynllunio a Rheoli Adeiladu : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

15/12/2021

Pwnc

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105868

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Iechyd : Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

13/12/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105810

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

17/12/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105801

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Gofal Parhaus : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

16/12/2021

Pwnc

Gofal Parhaus

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105747

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

09/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004970

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Addysg anghenion arbennig (AAA) : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

25/11/2021

Pwnc

Addysg anghenion arbennig (AAA)

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004968

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004232

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau : Cyngor Gwynedd
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2021

Pwnc

Ceisiadau. Dyraniadau. Trosglwyddo a chyfnewidiadau

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003764

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Gwynedd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

19/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003694

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

16/11/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003565

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

22/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003539

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

11/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003442

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

04/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003385

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

02/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003223

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

19/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002739

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001464

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Tai : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

23/11/2021

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105040

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

19/11/2021

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105025

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir Powys
Dyddiad yr Adroddiad

17/11/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104986

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Powys

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

29/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104925

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Trafnidiaeth Ysgol : Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2021

Pwnc

Trafnidiaeth Ysgol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104900

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gweld Adroddiad
Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir) : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2021

Pwnc

Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104828

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

24/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104770

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Gofal Cymunedol (Gofal Dydd / Gofal yn eich Cartref Eich Hun) : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

03/11/2021

Pwnc

Gofal Cymunedol (Gofal Dydd / Gofal yn eich Cartref Eich Hun)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104746

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

24/11/2021

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104656

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Darparwr Annibynnol y GIG : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

26/11/2021

Pwnc

Darparwr Annibynnol y GIG

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104508

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

04/11/2021

Pwnc

Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104499

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

02/11/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104070

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

18/11/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104047

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : CAFCASS Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

08/11/2021

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104024

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

CAFCASS Cymru

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

29/11/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103857

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

23/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103698

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

11/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103344

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

23/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100209

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005461

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

26/11/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105659

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Rheoli Adeiliadu : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2021

Pwnc

Rheoli Adeiliadu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105537

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Eraill : Cymdeithas Tai Unedig Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

16/11/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105371

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Unedig Cymru

Gweld Adroddiad
Iechyd : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

19/11/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105255

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

05/11/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105224

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Parcio (gan gynnwys gorfodi a beilïaid) : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

01/10/2021

Pwnc

Parcio (gan gynnwys gorfodi a beilïaid)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102833

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

04/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101269

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Sŵn a materion niwsans arall : Cyngor Sir Caerfyrddin
Dyddiad yr Adroddiad

27/10/2021

Pwnc

Sŵn a materion niwsans arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100971

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

08/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100574

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

18/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004188

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Dyddiad yr Adroddiad

05/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004044

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gweld Adroddiad
Diogelu : Cyngor Sir Penfro
Dyddiad yr Adroddiad

27/10/2021

Pwnc

Diogelu

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003937

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Penfro

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

26/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003916

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

29/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003470

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

21/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003402

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

07/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003237

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

06/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003164

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

07/10/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003088

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

29/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002995

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

14/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002872

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

29/10/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002709

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Gweld Adroddiad
Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2021

Pwnc

Maethu. Plant sy'n Derbyn Gofal. A Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002681

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

21/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002388

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

01/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103201

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Materion rhestr glaf : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

01/10/2021

Pwnc

Materion rhestr glaf

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103182

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Valleys To Coast Housing
Dyddiad yr Adroddiad

15/10/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103137

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Valleys To Coast Housing

Gweld Adroddiad
Iechyd Meddwl Oedolion : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

06/10/2021

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103119

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Eraill Amrywiol : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2021

Pwnc

Eraill Amrywiol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103117

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Hafod
Dyddiad yr Adroddiad

19/10/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103115

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Hafod

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

01/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202102963

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

04/10/2021

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103982

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

21/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103895

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

18/10/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103888

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Rheoli Ystadau ac amgylchedd/ardaloedd cyffredin/cloddiau a ffensys a.y.y.b : Cymdeithas Tai Sir Fynwy
Dyddiad yr Adroddiad

04/10/2021

Pwnc

Rheoli Ystadau ac amgylchedd/ardaloedd cyffredin/cloddiau a ffensys a.y.y.b

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103621

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir y Fflint
Dyddiad yr Adroddiad

15/10/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103573

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103524

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

12/10/2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103463

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

19/10/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103367

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

14/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103361

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b : Cyngor Bro Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

05/10/2021

Pwnc

Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103356

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bro Morgannwg

Gweld Adroddiad
Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol : Coastal Housing Group Ltd
Dyddiad yr Adroddiad

20/10/2021

Pwnc

Anghydfodau cymydog ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103239

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Coastal Housing Group Ltd

Gweld Adroddiad
Eraill : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

29/10/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103220

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad yr Adroddiad

29/10/2021

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104763

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

26/10/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104739

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Sir Ddinbych
Dyddiad yr Adroddiad

26/10/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104682

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ddinbych

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Cymdeithas Tai Linc Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

15/10/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104624

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cymdeithas Tai Linc Cymru

Gweld Adroddiad
Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

14/10/2021

Pwnc

Casgliad ysbwriel. Gwaredu gwastraff ac ailgylchu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104595

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

25/10/2021

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104399

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant : Cyngor Caerdydd
Dyddiad yr Adroddiad

21/10/2021

Pwnc

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104304

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Gweld Adroddiad
Cyllid a Threthiant : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

06/10/2021

Pwnc

Cyllid a Threthiant

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104213

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b : Cyngor Sir Ceredigion
Dyddiad yr Adroddiad

21/10/2021

Pwnc

Datblygiadau heb ei awdurdodi - galw am gamau gorfodi a.y.y.b

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104158

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir Ceredigion

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

29/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002637

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Dyddiad yr Adroddiad

29/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002558

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002383

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

13/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002379

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

14/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002309

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

22/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202002196

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

17/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001878

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Ffisiotherapydd; Ffisiotherapydd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

17/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Ffisiotherapydd

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

201904733

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Eraill : Cyngor Caerdydd - Rhentu Doeth Cymru
Dyddiad yr Adroddiad

28/09/2021

Pwnc

Eraill

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101646

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd - Rhentu Doeth Cymru

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

14/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101552

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl) : Tai Tarian
Dyddiad yr Adroddiad

10/09/2021

Pwnc

Cynnal a chadw a thrwsio (gan gynnwys lleithder/gwelliannau a newidiadau ee gwres trwy'r tŷ. Ffenestri dwbl)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101356

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Tai Tarian

Gweld Adroddiad
Gwasanaethau i Bobl hŷn : Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Dyddiad yr Adroddiad

07/09/2021

Pwnc

Gwasanaethau i Bobl hŷn

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101300

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

20/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005257

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Dyddiad yr Adroddiad

09/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004766

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Dyddiad yr Adroddiad

27/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202004670

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Dyddiad yr Adroddiad

27/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003746

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Dyddiad yr Adroddiad

16/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003734

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Gweld Adroddiad
Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Dyddiad yr Adroddiad

23/09/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202003712

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn wedi'i chadarnhau