Dewis eich iaith
Cau

Ein Coflyfr

O fis Ebrill 2021, nid ydym bellach yn cyhoeddi Coflyfr yr Ombwdsmon. I bori neu chwilio crynodebau o ganlyniadau ac adroddiadau ymchwiliadau diweddaraf, defnyddiwch ein hofferyn diweddaraf – ‘Ein Canfyddiadau’ – ar gael ar frig y tab ‘Cyhoeddiadau’. Mae ‘Ein Canfyddiadau’ yn cael ei ddiweddaru’n fisol.