Dewis eich iaith
Cau

Coflyfr yr Ombwdsmon

Mae Coflyfr yr Ombwdsmon yn cael ei gyhoeddi bob chwarter. Mae’n cynnwys crynodeb o bob adroddiad a gyflwynwyd yn ystod y chwarter, yn ogystal â detholiad o grynodebau sy’n ymwneud ag atebion cyflym a setliadau gwirfoddol.