Er mwyn gweld manylion yr ymgynghoriad a’n Cynllun Strategol drafft, ewch yma.

Rhannwch eich barn gyda ni erbyn hanner nos 22 Tachwedd 2022 trwy unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

  • Llenwch ein ffurflen ar-lein
  • E-bostiwch eich ymateb i cyfathrebu@ombwdsmon.cymru
  • Postiwch eich ymateb i: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ
  • Ffoniwch ni ar 0300 790 0203 a gofynnwch i gael siarad ag aelod o’r Tîm Cyfathrebu.
  • Ymunwch â chyfarfod agored ar-lein: ewch yma i gofrestru.

Os oes arnoch angen y ddogfen mewn fformat arall, cysylltwch â ni.