Dewis eich iaith
Cau

Ymgynghoriad ar ein Cynllun Strategol 2023-2026 drafft: ychydig yn llai na mis ar ôl!

Agorom yr ymgynghoriad ar ein Cynllun Strategol newydd 2023-2026 ar 22 Hydref. Mae ychydig yn llai na mis ar ôl i rannu sylwadau.

Er mwyn gweld manylion yr ymgynghoriad a’n Cynllun Strategol drafft, ewch yma.

Rhannwch eich barn gyda ni erbyn hanner nos 22 Tachwedd 2022 trwy unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

  • Llenwch ein ffurflen ar-lein
  • E-bostiwch eich ymateb i cyfathrebu@ombwdsmon.cymru
  • Postiwch eich ymateb i: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, CF35 5LJ
  • Ffoniwch ni ar 0300 790 0203 a gofynnwch i gael siarad ag aelod o’r Tîm Cyfathrebu.
  • Ymunwch â chyfarfod agored ar-lein: ewch yma i gofrestru.

Os oes arnoch angen y ddogfen mewn fformat arall, cysylltwch â ni.