Dewis eich iaith
Cau

Ein Cynllun Strategol 2023-2026 – Pennod Newydd

Cynllun Strategol 2023-2026

Cynllun Strategol 2023 – 2026 – Crynodeb O Ymatebion I’r Ymgynghoriad

Ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol a Chamau Gweithredu ein Cynllun Busnes ar gyfer 2023/24

 

Ein Cynlluniau Strategol Blaenorol

Cynllun Corfforaethol 2019/20 – 2021/22

Cynllun Strategol Tair Blynedd 2016/17 i 2018/19

Cynllun Strategol 2015/16

Cynllun Strategol Tair Blynedd 2012/13 i 2014/15: Diweddariad Blwyddyn 3

Cynllun Strategol Tair Blynedd 2012/13 i 2014/15: Diweddariad Blwyddyn 2

Cynllun Strategol Tair Blynedd 2012/13 i 2014/15

Cynllun Strategol 2009/10 i 2011/12: Diweddariad Blwyddyn 3

Cynllun Strategol 2009/10 i 2011/12: Diweddariad Blwyddyn 2

Cynllun Strategol 2009/10 i 2011/12

Cynllun Strategol 2008/09 i 2010/11

 

Cynlluniau ac Adroddiadau Cydraddoldeb

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2020-21

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019/20 – 2021/22 a Chamau Gweithredu 2019/20

Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Hawdd ei Ddarllen

Bod yn deg gyda phawb – Ein hadroddiad cydraddoldeb blynyddol ar gyfer 2019-2020 a’n cynlluniau ar gyfer 2020-21 (Hawdd ei Ddarllen)

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2019/20 a chamau gweithredu 2020/21

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2019 20 a chamau Gweithredu 2020 21 – Crynodeb Gweithredol

 

Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau (dyletswydd adran 6)

Bioamrywiaeth, Cydnerthedd Ecosystemau a Chynaliadwyedd – Adroddiad Blynyddol 2021/22

Adroddiad Blynyddol 2020/21 – Bioamrywiaeth, Cydnerthedd Ecosystemau a Chynaliadwyedd (dyletswydd adran 6)

Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau (dyletswydd adran 6) – Adroddiad Gweithredu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau (dyletswydd adran 6) – Adroddiad Gweithredu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Hawdd ei Ddarllen