Mae’r llythyrau isod yn cynnwys crynodeb o’r ystadegau parthed y cwynion am Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd yr ydym wedi’u derbyn ac wedi delio â nhw yn 2021/22.