Dewis eich iaith
Cau

Mae’r Ombwdsmon yn gyrru llythyrau at gynghorau sir/bwrdeistref sir a byrddau iechyd lleol/ymddiriedolaethau’r GIG ar sail blynyddol. Mae’r rhain yn ymwneud â’r cwynion y mae wedi eu derbyn a’u hystyried yn ystod y flwyddyn. Yr amcan yw i ddarparu gwybodaeth i’r cyrff yma fel y gallant wella ar y modd y maent yn delio â chwynion ac ar y gwasanaethau y maent yn eu darparu ill dau.