Pob blwyddyn, rydym yn gyrru llythyrau at gynghorau sir/bwrdeistref sir a byrddau iechyd lleol/ymddiriedolaethau’r GIG. Mae’r rhain yn ymwneud â’r cwynion yr ydym wedi eu derbyn a’u hystyried yn ystod y flwyddyn. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth i’r cyrff fel y gallant wella ar y modd y maent yn delio â chwynion ac ar y gwasanaethau y maent yn eu darparu.

 

Chwiliwch isod fesul blwyddyn.