Mae’r llythyrau y mae’r Ombwdsmon wedi eu cynhyrchu mewn perthynas â’r flwyddyn 2011/12 wedi’u gosod allan isod ac yn cynnwys crynodeb o’r ystadegau parthed y cwynion y mae wedi’u derbyn ac wedi delio â nhw.