Gwneud sylw neu gwyno am safon y gwasanaeth a gawsoch gennym ni

1Tudalen 1
2Tudalen 2
3Tudalen 3
4Tudalen 4

Adran A - Eich Manylion
Yn arferol, dylai'r person sydd wedi gwneud y gŵyn am y corff cyhoeddus neu sydd wedi cael y broblem gyda'n gwasanaeth, lenwi'r ffurflen hon. Os ydych yn llenwi'r ffurflen ar ran rhywun arall, os gwelwch yn dda cwblhewch Adran B hefyd.

Enw
Cyfeiriad
E-bost
Os ydych yn darparu cyfeiriad ebost, byddwn fel arfer yn ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth.