Dewis eich iaith
Cau

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddis’r cyfarwyddid canlynol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru, fel cyfarwyddid statudol o dan adran 31, Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005:

Egwyddorion Gweinyddiaeth Dda a Rheoli Cofnodion yn Dda

Egwyddorion Unioni Cam