Rydym wedi cyhoeddi’r canllawiau canlynol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru, fel cyfarwyddid statudol o dan adran 34, Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019:

Egwyddorion Gweinyddu Da

Materion yn ymwneud â Rheoli Cofnodion yn Dda