Dewis eich iaith
Cau

Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir) : Cyngor Sir y Fflint

Dyddiad yr Adroddiad

30/11/2021

Pwnc

Ymdriniaeth â chais cynllunio (methiant i hysbysu'r rhai a effeithir)

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104828

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Sir y Fflint

Cwynodd Ms X am ddefnydd y contractiwr o drac un lôn lle roedd gwaith/datblygiad yn mynd rhagddo ar ran y Cyngor.

Tra’n ystyried y gŵyn hon, nododd yr Ombwdsmon fod Ms X wedi gwneud cwyn ffurfiol i’r Cyngor ar 10 Awst 2021 ond heb dderbyn ymateb Cam 1. Felly cytunodd y Cyngor i uwchgyfeirio’r gŵyn i Gam 2 a chyhoeddi ymateb Cam 2 llawn i’r gŵyn erbyn 23 Rhagfyr ar yr hwyraf.

Yn ôl