Dewis eich iaith
Cau

Y dreth cyngor : Cyngor Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

05/10/2022

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204059

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Abertawe

Cwynodd Mr S, er iddo gyflwyno cwynion i’r Cyngor, nad oedd wedi cael ymateb ysgrifenedig ffurfiol a theimlai na wrandawyd ar ei bryderon.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor gan ei bod yn bryderus nad oedd Mr S wedi cael ymateb ffurfiol eto. Fel dewis arall yn lle ymchwiliad, cytunodd y Cyngor i gydnabod pryderon Mr S yn ffurfiol erbyn 14 Hydref 2022 a chyflwyno ymateb ffurfiol i gŵyn Mr S erbyn 15 Tachwedd 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Mr S.

Yn ôl