Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100176

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwyn am y ffaith nad oedd y sgript presgripsiwn yn barod pan ddywedwyd wrth yr achwynydd y byddai. Ni lofnodwyd y sgript.

Mae pryder hefyd bod yr achwynydd yn recordio galwadau ffôn yn gudd gyda’r meddyg teulu heb eu caniatâd.

Yn ôl