Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

26/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207979

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Mrs D bod Canolfan Feddygol SA1 wedi methu prosesu ei phresgripsiynau ac nad oeddent wedi ymateb i’w chwyn.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd gan y Ganolfan unrhyw gofnod o’r gŵyn a anfonwyd drwy e-bost i’r cyfeiriad cywir. Dywedodd bod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ychwanegol i Mrs D.

Penderfynodd yr Ombwdsmon i setlo’r gŵyn heb ymchwiliad a cheisiodd gytundeb y Ganolfan i gofnodi’r gŵyn yn ffurfiol ac ymateb yn uniongyrchol i Mrs D.

Yn ôl