Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202324

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Cwynodd Ms X fod y Bwrdd Iechyd wedi gwrthod ymchwilio i’w chwyn ynghylch pam y cafodd hi a’i mab eu symud fel cleifion o ddeintyddfa yn ardal y Bwrdd Iechyd.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd roi ymateb ysgrifenedig pellach i Ms X (erbyn 23 Awst) a ddylai gynnwys ymddiheuriad am yr oedi ac am wrthod ymchwilio i’r mater hwn yn flaenorol.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hwn yn ddatrysiad priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl