Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202001022

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Dr C am y gofal a gafodd yn Ysbyty Llwynhelyg ar gyfer tynosynofitis/anhwylderau posib yn ei law (“compartment syndrome”) ar 20 Awst 2019 ac wedi hynny.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd unrhyw dystiolaeth bod Dr C wedi dioddef o anhwylder “compartment syndrome” a’i fod wedi cael triniaeth briodol, gyda lefel briodol o frys, ar gyfer tenosynovitis. Ni wnaeth yr Ombwdsmon gadarnhau’r gŵyn.

Yn ôl