Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

05/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207796

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr S fod ei wraig wedi ei gadael i aros am lawdriniaeth bellach ar ei phen-glin yn dilyn ei llawdriniaeth gyntaf ym mis Mai 2022. Cwynodd ymhellach nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cadw at yr amserlenni a addawyd ac nad oedd ef a’i wraig wedi cael eu diweddaru.

Er bod y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i bryderon Mr S ar lafar, penderfynodd yr Ombwdsmon nad oedd wedi rhoi ymateb ffurfiol iddo o dan ei weithdrefn gwyno statudol. Dywedodd fod hyn wedi gwneud i Mr S deimlo’n rhwystredig.

Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Bwrdd Iechyd â chais yr Ombwdsmon i ymddiheuro i Mr S am yr oedi cyn ymateb yn ffurfiol ac i roi ymateb ffurfiol o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl