Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

02/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202208513

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Miss L, er iddi godi sawl cwyn am ei chamddiagnosis, nad oedd wedi derbyn ymateb ffurfiol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro..

Canfu’r Ombwdsmon, er bod y Bwrdd Iechyd wedi cysylltu â Miss L dros y ffôn a thrwy’r post, nid oedd wedi ymateb yn ffurfiol i’w phryderon yn unol â’u gweithdrefn cwynion statudol. Dywedodd bod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Miss L.

Fel dewis amgen i ymchwiliad, gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Bwrdd Iechyd o ddarparu ymddiheuriad i Miss L am yr oedi wrth ymateb a chyhoeddi ymateb ffurfiol o fewn 6 wythnos.

Yn ôl