Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

29/11/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204110

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Mr X am ei brofiad fel dyn trawsryweddol yn ceisio gwasanaethau’r Bwrdd Iechyd. Cododd bryderon ynghylch ymweliad penodol i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys a phryderon mwy cyffredinol ynghylch sut sicrhaodd y Bwrdd Iechyd fod ei wasanaethau yn hygyrch i gleifion LGBTQ.

Teimlai Mr X y byddai cyfarfod i drafod ei brofiad gyda’r Bwrdd Iechyd yn ddefnyddiol i fynd i’r afael â’i bryderon. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i gysylltu â Mr X o fewn 4 wythnos o ddyddiad y penderfyniad hwn, a thrafod cyfarfod ag ef i drafod:

  • y materion penodol a gododd am ei ofal
  • materion ehangach am y gwasanaeth a ddarperir i gleifion LGBTQ a amlygwyd gan ei brofiad.

Dywedodd y Bwrdd Iechyd y byddai aelod o’r tîm clinigol a’i Swyddog Cydraddoldebau yn bresennol yn y cyfarfod.

Yn ôl