Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

15/11/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204472

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mrs X am nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w chŵyn, a gyflwynwyd ganddi ym mis Mai 2022.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus am yr oedi a bod gweithredoedd y Bwrdd Iechyd wedi achosi anghyfleustra i Mrs X. I ddatrys y gŵyn, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mrs X ac i ymateb i’w chŵyn o fewn 12 diwrnod gwaith.

Yn ôl