Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

24/08/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103038

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mrs X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi ymateb iddi i’w chwyn ynghylch colli samplau gwaed ei mab. Roedd wedi bod yn cynnal ymchwiliadau ac nid oedd wedi cael unrhyw esboniad ynghylch sut roedd y samplau wedi cael eu colli.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd roi ymateb ysgrifenedig sylweddol i Mrs X i’w phryderon (o fewn 3 wythnos), a ddylai hefyd gynnwys esboniad, ac ymddiheuriad, am yr oedi yn ei hymateb.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl