Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

24/06/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101445

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mrs X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w chŵyn a gyflwynwyd iddo ym mis Rhagfyr 2020, er bod pum llythyr ymateb dros dro wedi’u cyhoeddi.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus gyda’r diffyg ymateb. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi ymateb ysgrifenedig llawn i Mrs X a fyddai’n rhoi sylw i’w phryderon, yn ymddiheuro am yr oedi cyn ymateb ac yn rhoi sicrwydd bod y materion a godwyd wedi cael sylw.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn ddatrysiad priodol i’r gŵyn.

Yn ôl