Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

27/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300890

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dywedodd Mrs A nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb yn llawn i’w chŵyn am y gofal a roddwyd i’w gŵr.

Canfu’r asesiad nad oedd yn ymddangos bod yr ymateb yn mynd i’r afael â’r gofal a roddwyd gan yr Adran Gastroenteroleg. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymateb gan yr adran honno o fewn 8 wythnos.

Yn ôl