Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202201027

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Er gwaethaf iddo gyfathrebu sawl gwaith â’r Bwrdd Iechyd, cwynodd Mr X nad oedd wedi cael cydnabyddiaeth eto nac ymateb i’w gŵyn.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X wedi cael ymateb eto gan y Bwrdd Iechyd, a chysylltodd â’r Bwrdd. Yn lle ymchwiliad, cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi ymateb ffurfiol i Mr X erbyn 30 Mehefin 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel ffordd o ddatrys cwyn Mr X.

Yn ôl