Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

26/01/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202006105

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mrs C am y gofal a’r driniaeth a dderbyniodd ei gŵr, Mr C, yn Ysbyty Brenhinol Gwent rhwng 23 Tachwedd a 4 Rhagfyr 2018. Yn benodol, roedd hi’n anhapus gyda’r broses o fonitro lefelau potasiwm Mr C, y gofal cyn ac ar ôl ei 2 ataliad y galon a’r penderfyniadau o ran y problemau ceulo a brofodd yn ystod ei gyfnod yn yr ysbyty.

Canfu’r Ombwdsmon fod y broses o fonitro lefelau potasiwm Mr C yn briodol, a chyn i Mr C gael 2 ataliad y galon, nid oedd y lefelau ar lefel lle byddai ataliad wedi cael ei ystyried yn risg uchel. Canfu’r Ombwdsmon hefyd fod y problemau ceulo a brofodd Mr C pan roedd yn derbyn dialysis heb achosi unrhyw gymhlethdodau ar ôl hynny.

Ni chadarnhaodd yr Ombwdsmon gŵyn Mrs C.

Yn ôl