Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

27th Apr 2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005955

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Mr X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r g?yn a wnaeth ym Mai 2020 am y gofal a thriniaeth a gafodd ei ddiweddar wraig.

Roedd yr asesiad yn dangos nad oedd ymateb wedi’i roi. Er mwyn datrys y g?yn, cytunodd y Bwrdd Iechyd i roi ymateb priodol a gwnaeth hynny ar 1 Ebrill.

Yn ôl