Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

30/06/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301393

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Ms L nad oedd Cyngor Caerdydd wedi gweithredu ar ei phryderon a godwyd, a’i fod wedi methu darparu datrysiad.

Canfu’r Ombwdsmon, er bod y Cyngor wedi cael cwyn ffurfiol gan Ms L, ei fod wedi methu glynu wrth ei drefn gwyno statudol a darparu ymateb. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Ms L.

Yn lle ymchwiliad, ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i gyhoeddi ymddiheuriad ac ymateb i gŵyn o fewn pythefnos.

Yn ôl