Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

24/03/2022

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202108089

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Ms X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w chŵyn a gyflwynwyd iddo ym mis Medi 2021 mewn perthynas â nifer o faterion yn ymwneud â’i sefyllfa o ran tai.
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig ystyrlon i Ms X (erbyn 8 Ebrill) ynghylch ei chŵyn ac y dylai hwn roi sylw i’w phryderon.
Roedd yr Ombwdsmon o’r farn fod hyn yn ffordd briodol o ddatrys y gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl