Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

01/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202301907

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Ms A ei bod yn anfodlon ar ymateb Cyngor Caerdydd i’w chwyn am bryfed yn ei heidio oherwydd biniau tu allan, materion yn ymwneud â swyddogion tai, ac addasiadau rhesymol o ran cyfathrebu.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi datrys y broblem â phryfed. Nid oedd perthynas Ms A â swyddogion tai bellach yn bositif ac nid oedd yn glir a gytunwyd yn ffurfiol ar addasiadau rhesymol o ran cyfathrebu.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i wneud y canlynol cyn pen 10 diwrnod gwaith, sef: ysgrifennu at Ms A i gadarnhau addasiadau rhesymol, neilltuo swyddog tai newydd a threfnu i osod sgriniau rhag pryfed.

Yn ôl