Dewis eich iaith
Cau

Tai : Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dyddiad yr Adroddiad

25/09/2023

Pwnc

Tai

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202304567

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Dywedodd Mrs P fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi methu darparu ymateb i’w phryderon ynghylch y ffordd y mae wedi’i thrin yng nghyswllt anghydfod rhwng cymdogion ynglŷn â ffin.

Canfu’r Ombwdsmon bod y Cyngor wedi methu cofnodi pryderon Ms G fel cwyn gorfforaethol. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Mrs P. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Cyngor i ysgrifennu at Mrs P i ymddiheuro a rhoi eglurhad am y methiant ac i gyhoeddi ymateb i gŵyn Cam 1 o fewn 2 wythnos.

Yn ôl