Dewis eich iaith
Cau

Sŵn a materion niwsans arall : Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Dyddiad yr Adroddiad

17/11/2022

Pwnc

Sŵn a materion niwsans arall

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203972

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Cwynodd Mr M am nad oedd Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi gweithredu toramod Hysbysiad cynllunio ac amgylcheddol a thrwy hynny wedi mynd yn groes i’w rwymedigaeth statudol.

Canfu’r Ombwdsmon fod y Cyngor wedi diystyru cwyn Mr M a wnaed drwy ei wefan.

Cytunodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor y byddai’n rhoi blaenoriaeth i’r mater ac yn cyhoeddi ymddiheuriad ac ymateb o fewn 4 wythnos.

Yn ôl