Dewis eich iaith
Cau

Parciau, Canolfannau a chyfleusterau awyr agored : Cyngor Tref Llandeilo

Dyddiad yr Adroddiad

08/09/2021

Pwnc

Parciau, Canolfannau a chyfleusterau awyr agored

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100954

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Tref Llandeilo

Cwynodd Mr X am fethiant y Cyngor i weithredu, dros gyfnod o 5 mlynedd, i ddarparu mynediad diogel i bobl anabl i barc lleol.

Er bod y dystiolaeth yn awgrymu bod y Cyngor wedi bod yn gweithio ar ddatrys y sefyllfa, roedd yr Ombwdsmon yn poeni bod y materion hyn wedi bod yn parhau ers tro, heb benderfyniad terfynol gan y Cyngor. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb archwiliad.

Ar y cyfan, penderfynodd yr Ombwdsmon na fyddai’n briodol pennu amserlen bendant, ond ceisiodd a chafodd gytundeb y Cyngor i fwrw ymlaen â’r materion hyn i’r dyfodol, rhoi diweddariadau rheolaidd i Mr X a rhoi gwybod iddo am ei benderfyniad terfynol

Yn ôl