Dewis eich iaith
Cau

Mynwentydd ac Amlosgfeydd : Cyngor Dinas Casnewydd

Dyddiad yr Adroddiad

11/11/2022

Pwnc

Mynwentydd ac Amlosgfeydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204242

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Dinas Casnewydd

Cwynodd Ms X fod y Cyngor wedi’i hysbysu y byddai’n rhaid iddi dalu £204 am dystysgrif newydd llain mewn mynwent, a’i bod yn gwadu iddi ei gael.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Cyngor, a chytunodd i roi tystysgrif newydd iddi’n ddi-dâl, o fewn chwe diwrnod gwaith.

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hwn yn ddatrysiad boddhaol yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl