Dewis eich iaith
Cau

Iechyd Meddwl Oedolion : Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dyddiad yr Adroddiad

23/09/2022

Pwnc

Iechyd Meddwl Oedolion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203027

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Brwdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cwynodd Ms A fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi methu ag ymateb i’w phryderon a godwyd yn 2021, am ddatblygiad ei gofal a’i thriniaeth, cyfathrebu â hi a’i rhan hi yn y broses gynllunio a gwneud penderfyniadau.

Ystyriodd yr Ombwdsmon bod rhai agweddau o gŵyn Ms A yn parhau i fod yn agored. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.
Ceisiodd a sicrhaodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymateb i’r gŵyn am yr agweddau sydd yn dal i fod yn agored o fewn 30 diwrnod gwaith.

Yn ôl