Dewis eich iaith
Cau

Iechyd : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

7th Apr 2021

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005549

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Delio â chwynion dim ymateb PTR flwyddyn ar ôl ei chyflwyno.

*************************************

Cwynodd Ms X am fethiant ar ran y Bwrdd Iechyd i ddarparu ymateb i g?yn a gyflwynwyd iddo (am y gofal a gafodd ei mam mewn ysbyty) flwyddyn ynghynt.
Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd, a gytunodd y byddai (o fewn 10 diwrnod gwaith) yn rhoi ymddiheuriad i Ms X, yn cynnig iawndal am yr amser a’r drafferth o ddilyn y g?yn ac (o fewn 20 diwrnod gwaith) yn darparu ymateb ysgrifenedig cynhwysfawr i’r g?yn.

Yn ôl