Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

18/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202307340

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mrs A nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi ymateb i’r gŵyn a wnaed iddo ym mis Gorffennaf 2022.

Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i gŵyn Mrs A. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth i Mrs A. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro ac egluro’r rhesymau am yr oedi, cynnig talu iawndal o £350 i Mrs A a chyhoeddi ei ymateb i’r gŵyn o fewn 8 wythnos.

Yn ôl