Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

11/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306660

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms X nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi ymateb i’w chŵyn a gyflwynodd iddo ym mis Mawrth 2023.

Penderfynodd yr Ombwdsmon, er bod y Bwrdd Iechyd wedi darparu llythyrau ateb dros dro, y bu oedi yn ei ymateb. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ac ansicrwydd i Ms X. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb gynnal ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon am, a chafodd, gytundeb y Bwrdd Iechyd i gyhoeddi ei ymateb (o fewn 5 wythnos) ac ymddiheurodd am yr oedi.

Yn ôl