Dewis eich iaith
Cau

Iechyd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

01/12/2023

Pwnc

Iechyd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202306038

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mrs M fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi methu ymateb i’w chŵyn a gyflwynodd iddo ym mis Mai 2023.

Canfu’r Ombwdsmon na fu’n bosib i’r Bwrdd Iechyd gwblhau ei ymchwiliad yn sgil pwysau ar ei staff. Dywedodd fod hyn wedi achosi rhwystredigaeth ychwanegol i Mrs M. Penderfynodd setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Dywedodd yr Ombwdsmon y byddai’r Bwrdd Iechyd yn ymddiheuro’n uniongyrchol i Mrs M ac yn cyhoeddi ymateb i’r gŵyn o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl